Wat biedt HR-advies?

Het geven van originele en bruikbare adviezen aan mensen, daar worden wij enthousiast van. Een advies waar de klant verder mee kan. AdviesBoutique geeft klanten vanuit verschillende invalshoeken een gedegen advies en richt zich op de vraagstelling die er is. Dit vertaalt zich in de volgende diensten:

  • Arbeid juridische – en cao vraagstukken
  • Begeleiden van reorganisaties
  • Recruitment
  • Re-integratie vraagstukken (1e en 2e spoortrajecten), de Wet verbetering poortwachter
  • Coachen van manager, teamleider, medewerker
  • Uitvoeren en evalueren van een medewerkers(tevredenheids)onderzoek, begeleiden van daaruit voortvloeiende acties
  • Projectmatig werken
  • Mede ontwikkelen van diverse arbeidsvoorwaardenregelingen

Wat kenmerkt de aanpak van AdviesBoutique?

AdviesBoutique vervult de rol van HR-adviseur/HRM business partner. Een goed advies begint bij het inzichtelijk maken van de vraag en/of probleemstelling. Dit gebeurt door goed door te vragen, te luisteren en samen met de opdrachtgever te kijken of de wensen en ideeën aansluiten op onze vakinhoudelijke expertise. Dit is vertaald en terug te lezen in een advies of plan van aanpak.