Wat is coaching?

Het geven van inzicht en het begeleiden van de coachee en de coachee in positieve zin te veranderen, daar worden AdviesBoutique enthousiast van. Uitgaande van de gezonde mens en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die er zijn in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Inzicht is een vorm van leren waarbinnen de coachee eigen kennis, aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen.

AdviesBoutique kent drie vormen van coaching; personal coaching, loopbaancoaching en re-integratie 2de spoor.

Personal coaching

Bij personal coaching komen verschillende thema’s voor zoals balans tussen werk en vrije tijd, studiekeuze, assertiviteit en conflicthantering. Personal coaching vergroot de grip op het eigen handelen en je bent beter in staat je eigen doelen te stellen en verwezenlijken. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke kanten en daardoor ben je in staat jouw meerwaarde te benoemen.

AdviesBoutique gaat graag met jou hierover in gesprek.

Loopbaancoaching

Zit je als medewerker “vast” in je loopbaan? Of loopt de medewerker “vast” in zijn loopbaan? Betekenisvol werk vinden, plezier in het werk, keuzes leren maken, het talent en passies blootleggen, wat zijn de drijfveren en kwaliteiten?

AdviesBoutique stimuleert je om tot de kern te komen.

Re-integratie 2de spoor

Bij ziekte en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heeft zowel de werkgever als medewerker verplichtingen en zijn beide partijen verantwoordelijk voor de re-integratie. Het doel van re-integratie 2e spoor is onderzoeken van en naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  Dit vraagt goede informatie, coördinatie, begeleiding en verslaglegging. Naast kennis van de regels en richtlijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter dient er rekening gehouden te worden met de belastbaarheid van de medewerker en het motiveren van de medewerker voor dit traject.

AdviesBoutique kan deze coördinatie, begeleiding en verslaglegging verzorgen.

Over mij als coach

Samen met jou op weg om te onderzoeken waar jouw kracht en talent ligt, waarbij je de regie (weer) krijgt over jouw leven en over jouw (coach)vraag. Men vindt mij pragmatisch, creatief en inspirerend. Door gebruikt te maken van “spiegelen” en “confronteren” * ontvang je nieuwe inzichten of *weet ik jouw nieuwe inzichten te geven. Aan het Europees Instituut – de Baak heb ik coach opleidingen, coach practitioner, master coach en coachen bij burn-out en stress, gevolg. Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO* en houd ik er van om mijzelf te blijven ontwikkelen.

*Nederlandse orde van beroepscoaches

Wat kenmerkt de aanpak van AdviesBoutique?

Een coachingstraject bestaat meestal uit zes tot acht gesprekken van een uur tot anderhalf uur. Voorafgaand vindt vrijblijvend een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kijken wij samen of de coachvraag helder is en of er sprake van een “klik”.